WHERE AM I?

 

 

Mezopotamya'nın vahası Mardin'deyiz. Gözünüzün alabildiği her yerden hikaye okuyabildiğiniz bu dağ şehri ziyaretçilerine büyük bir film platosu hissi veriyor. İçerisinde geçirdiğiniz zaman akan bir nehrin üzerinde hissettiriyor. Ya da mistik bir öykünün. Çok renkliliği; işçiliği ve yapılarıyla büyüleyici kent; bir yandan Güneydoğu Anadolu olarak bilinen bölgede bulunurken, öte yandan Kuzey Mezopotamya olarak bilinen bölge sınırları içinde de gösterilebilmektedir.

 

 

Dünya'nın bilinen en ender isimlerinden olan Mezopotamya birçok felsefenin, yeni bulunan aletlerin, dinlerin doğduğu ve geliştiği yerdir. Dünya tarihine kazandırdığı birçok yenilik ve ilkin yaşandığı bölge olmasının yanı sıra kabul de gördürmüştür. Hatta, suyun, yazının, şehrin ve kanunların ilkidir Mezopotamya. Mardin ise bünyesinde olduğu bu coşkun zenginliğin yanı başındadır. 

İsmini Eski Grekçe’de mesos (ortası, arası) ve potamos veya potamia (nehirler) kelimelerinin birleşiminden alan bu kadim coğrafya, kıta Yunanistan’ından yaklaşık üç bin yıl kadar önce yazıya geçmiş olmasına rağmen, isminin bir Ortadoğu dilinden gelmiyor olması, elbette ki ilginçtir. Süryanicede, Mezopotamya için beth  ve nahrin kelimelerinin birleşiminden doğan Beth Nahrin ismi kullanılır. Beth Nahrin “nehirler arası ev” anlamına gelir. Buu ismin bu coğrafyaya batıdan gelen Yunan medeniyetlerince değil, burada yaşamış olan halklar tarafından verildiğini söylerler. Nitekim, Arapçada da Mezopotamya için kullanılan isim "bilād al-rāfidayn" aynı anlamı taşır.

Eşsiz Mezopotamya manzarasına doyamadığınız kent Mardin ise tarihinde Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı Devletleri gibi bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. 12.000 yıllık tarihi ile tam bir Açık Hava Müzesi olmasının yanı sıra birçok üretimin ilk tohumlarının atıldığı bir yerleşkedir.

Birbiri içine geçmiş ve çağlar boyunca korunmuş farklı inanç ve dillerin ahenk içerisinde oluşu ile müthiş bir mozaik örneği olan Mardin; kumaşlara ve tasarımlara hayat vermek ve giyilebilir kılmak adına herkes ve hepimize iyi hissettirmenin ötesinde bir şans sunuyor. 

Nusaybin'den Midyat'a her karışını adımladığımız ve kadınlarımızla el ele dokumalara; dokumalardan tasarımlara; tasarımlardan huzurunuza taşıdığımız bu yolculuğa bizimle çıkmaya ne dersiniz?

ALIşverişe başla

Serra Hegewald tarafından tasarlanan, Kutnu kumaşından üretilen heartish'in ilk koleksiyonu renklere ve rahatlığa kalpten bağlı olanlar için...